Kinderbijslag in 2013

Wat is kinderbijslag?

Kinderen kosten veel geld, daarom steunt de overheid ouders door hen kinderbijslag te geven om het kind te kunnen onderhouden. Kinderbijslag is onafhankelijk van wat de ouders verdienen. Het wordt gebaseerd op de leeftijd uw kind. Jongere kinderen kosten minder geld en oudere kinderen kosten meer geld.

Wanneer krijgt u kinderbijslag?

U heeft recht op kinderbijslag als u in Nederland woont of werkt en als u een kind, adoptiekind, stiefkind of pleegkind heeft die jonger is dan 18 jaar. Voor pleegkinderen gelden er wel enkele voorwaarden. Zo mag de echte ouder van het kind geen kinderbijslag meer ontvangen. Kinderbijslag wordt elk kwartaal overmaakt naar uw rekening.

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Zowel vader als moeder heeft recht om kinderbijslag te ontvangen. Op grond van deze hoofdregel is er sprake van ‘samenloop’. Beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar slechts één van de ouders mag het ontvangen. Om het ‘samenloopprobleem’ op te lossen, zijn er 2 opties.

  • Als beide ouders nog bij elkaar zijn en samen wonen, kan er onderling afgesproken wie de kinderbijslag ontvangt. Als de ouders niks doen of er niet uitkomen, gaan de aanspraken van de vrouw voor.
  • Als de ouders niet meer bij elkaar zijn en niet samen wonen, dan krijgt de verzorgende ouder de kinderbijslag.

Hoeveel mag uw kind bijverdienen?

Veel kinderen van zestien en zeventien jaar hebben een bijbaantje of lopen stage. De bijverdiensten van uw kind kunnen effect hebben op de kinderbijslag wat u als ouder krijgt. Is uw kind jonger dan 16 en het woont bij u thuis, dan heeft het geen effect op de kinderbijslag.

Als uw kind zestien of zeventien is en het woont niet bij u thuis, dan hebben de bijverdiensten van uw kind effect op de kinderbijslag. U moet rekening houden met het maximum bedrag. Als uw kind meer verdient dan het maximum bedrag in een kwartaal, dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Het gaat om het netto bedrag, dus het bedrag wat uw kind echt krijgt. Als uw kind achttien jaar is geworden, ontvangt u nog het laatste kwartaal waarin uw kind achttien is geworden kinderbijslag.

Als uw kind een vakantiebaantje heeft, dan mag uw kind in de zomervakantie maximaal €1.300, – netto bijverdienen. Zo heeft het geen effect op kinderbijslag. Wilt u weten wat het minimumloon is wat u kind betaald hoort te krijgen? Kijk dan op minimum-lonen.nl

De bijverdiensten van uw kind kunnen per maand verschillen. Dit kan komen door overwerken, teruggave loonbelasting of een vakantie- of eindejaarsuitkering. Hierdoor kan het gebeuren dat uw kind onverwachts meer verdient dan het maximum bedrag en het moet terugbetalen. Om dit voor te zijn, is het verstandig om zo vroeg mogelijk door te geven aan de SVB (Sociale Verzekeringsbank) dat uw kind waarschijnlijk in dat kwartaal meer dan €800, – netto gaat verdienen. Als uw kind minder dan €800, – in een kwartaal verdient, hoeft u dit niet door te geven.

Wat gaat er veranderen?

In 2009, 2010 en 2011 is de hoogte van kinderbijslag niet veranderd. De bedragen van de kinderbijslag gingen dus per saldo omlaag. Dit heeft te maken met inflatie. In 2013 zal dit dus ook gebeuren. In 2012 werd de hoogte van kinderbijslag per kwartaal met 5 euro verlaagd. Zoals in het regeerakkoord is bevestigd, zullen de bedragen in 2013 ook niet veranderen.

In 2014 zullen de volgende aanpassingen van de hoogte van kinderbijslag plaatsvinden. De kinderbijslag blijft op de hoogte van het huidig bedrag voor een 6 jarig kind (2012: €191,65 per kwartaal). Dit houdt in dat de kinderbijslag wordt verlaagd voor kinderen ouder dan 6 jaar.

Per januari 2015 worden de kinderregelingen aangepast. Kinderbijslag wordt dan inkomstenafhankelijk. Het kabinet Rutte wil dat de kinderbijslag gelijk wordt gemaakt. De kinderbijslag wordt voor elke leeftijd gelijk aan het bedrag dat geldt voor kinderen tot 6 jaar en dit bedrag wordt in 2014 en 2015 niet geïndexeerd. (zie tabel hieronder)